O mnie
Publikacje
Choroby
Częste pytania
Ciekawe linki
Gabinet
Zgłoś sugestie

szukaj
Szukaj

Gabinety

Kowale
ul. Staropolska 32 b

Kościerzyna
ul. Heykego 5A
O mnie Publikacje Choroby Częste pytania Gabinet
Choroby (str 1 z 2)

Kamica - leczenie

Obecnie w leczeniu kamicy układu moczowego dominują tzw. metody nieinwazyjne lub minimalnie inwazyjne. Operacyjne leczenie kamicy jest aktualnie rzadkością. Na Oddziale Urologii w Kościerzynie dysponujemy wszystkimi (ESWL, RIRS, PCNL, URSL) stosowanymi w nowoczesnej urologii metodami. Ich krótki opis w dalszej części.

dodano: 2023-05-19

Prostata

Prostata występuje u każdego osobnika płci męskiej. Obecna jest już u dzieci. Około 30 roku życia zaczynają w niej zachodzić zmiany widoczne pod mikroskopem. W 4 dekadzie życia zaczyna powiększać się i może powodować dolegliwości.

 Więcej informacji na temat chorób prostaty w części "Częste pytania" oraz na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Urologicznego http://www.pturol.org.pl/386.html

W niektórych wypadkach w prostacie pojawiają się komórki nowotworowe. Rozpoznanie raka prostaty dokonuje się na podstawie biopsji (pobrania fragmentów narządu do badania pod mikroskopem)

W chwili obecnej nie ma metody diagnostycznej, która w sposób nieinwazyjny pozowliłaby na postawienie rozpoznania.

W celu ustalenia, którzy mężczyźni wymagają pobrania wycinków z prostaty (biopsji) stosuje się rozszerzone badania biochemiczne np. test PSA wolnego, PHI (Prostate Health Index), PCA3 (Prostate Cancer Antigen) czy K4. Metodą obrazowania prostaty jest odpowiednio wykonane badanie Rezonansu Magnetycznego. ŻADNE Z TYCH BADAŃ NIE SĄ WYSTARCZAJĄCE ANI DO POSTAWIENIA ROZPOZNANIA ANI WYKLUCZENIA RAKA. SŁUŻO JEDYNIE DO USTALENIA WSKAZAŃ I EWENTUALNIE MIEJSC, Z KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ BIOPSJI

Aktualnie najbardziej precyzyjną formą diagnostyki jest tzw. "biopsja fuzyjna" i/lub biopsja pod kontrola rezonansu magnetycznego. Ta druga z powodu kosztów i długiego czasu wykonania jest stosowana bardzo rzadko i w nielicznych ośrodkach. Biopsja "fuzyjna" polega na nałożeniu obrazów rezonansu (z podejrzanymi o raka miejscami) na obraz ultrasonografii wykonywanej przezodbytniczo tzw. TRUS. Pozwala to na bardzo precyzjne pobranie wycinków z miejsc wskazanych podczas badania rezonansem.

W celu zmniejszenia ryzyka powikłań infekcyjnych zarówno Europejskie jak i Polskie Towarzystwo Urologiczne zaleca wykonywanie biopsji z dostępu przez krocze a nie przez odbyt

Leczenie raka prostaty

dodano: 2024-03-02

Stulejka

Łac. phimosis to męskie schorzenie wrodzone lub nabyte polegające na zwężeniu ujścia napletka, które uniemożliwia (stulejka całkowita) lub utrudnia (stulejka częściowa) ściąganie napletka (w wzwodzie lub w stanie spoczynku penisa). Za stulejkę uważa się również taki stan, w którym napletek pozwala się odprowadzić do rowka zażołędnego, ale w trakcie erekcji powoduje ucisk i ból.

dodano: 2008-12-07

Żylaki powrózka nasiennego

Łac. varicocele są to nadmiernie poszerzone i poskręcane żyły splotu wiciowatego, powstające w wyniku wstecznego odpływu krwi. Częściej występują po stronie lewej ze względu na odmienny spływ żylny, do lewej żyły nerkowej. Żylaki powrózka nasiennego występują u 11% dorosłych mężczyzn, mogą powodować ból i być przyczyną niepłodności.

dodano: 2014-09-29

Zaburzenia wzwodu (erekcji), impotencja

Impotencja to całkowita niemożność osiągnięcia sztywności prącia umożliwiającej odbycie stosunku płciowego. Z tego powodu mniej zaawansowane problemy dotykające mężczyzn w tym zakresie (trudności w utrzymaniu lub osiągnięciu wzwodu) przyjęło się nazywać zaburzeniami wzwodu (erekcji). W piśmiennictwie fachowym używa się często skrótu ED (od anglojęzycznej nazwy erectile dysfunction).

dodano: 2008-12-07

Zapalenie pęcherza moczowego, cystitis

Zapalenie pęcherza moczowego to częsta choroba dotykająca głownie kobiet (chorują 30 razy częściej niż mężczyźni). W krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych schorzenie to każdego roku dotyka 11% pań ( w krajach o gorszych warunkach higienicznych jest znacznie bardziej częste). 5% kobiet ma nawracające zakażenia pęcherza. 

dodano: 2008-12-07

Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęstszych nowotworów układu moczowego. Chorują  nań zarówno kobiety jak i mężczyźni (1:3). Czynniki sprzyjające powstaniu tego nowotworu to przede wszystkim palenie papierosów (oceniane jako 50% zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby), ekspozycja na środki chemiczne, nadużywanie środków przeciwbólowych, przewlekłe zapalenia, radioterapia w zakresie narządów miednicy, zaburzenia genetyczne.

dodano: 2013-05-12

1 2 > >>