O mnie
Publikacje
Choroby
Częste pytania
Ciekawe linki
Gabinet
Zgłoś sugestie

szukaj
Szukaj

Gabinety

Kowale
ul. Staropolska 32 b

Kościerzyna
ul. Heykego 5A
O mnie Publikacje Choroby Częste pytania Gabinet
O mnie

 

Informuję o wznowieniu rejestracji do Gabinetu. Proszę stosować się do aktualnych zaleceń epidemiologicznych.

Wskazówki dojazdu i szczegóły rejestracji w zakładce GABINET

UWAGA!. Zmiana adresu przyjęć w Kościerzynie.

Aktualny adres Kościerzyna ul. Heykego 5A .

Dr n. med. Krzysztof Szkarłat - Specjalista urolog, chirurg dziecięcy

Urodziłem się 07.04.1956 w Gdyni. W 1981 r. po otrzymaniu dyplomu Wydziału Lekarskiego A.M. w Gdańsku rozpocząłem pracę zawodową w szpitalu w Wejherowie. W 1985 r. uzyskałem I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii dziecięcej. W tym samym roku zacząłem pracę w Klinice Urologii A.M. w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Adamkiewicza.  W 1990 roku uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie urologii. W 1995 r. ( w tym czasie Kliniką kierował prof. Kazimierz Krajka) obroniłem rozprawę doktorską dotyczącą endoskopowego leczenie odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci W latach 1988 – 1995 odbyłem staże naukowe w klinikach uniwersyteckich w Strasbourgu, Rotterdamie, Rennes, Paryżu oraz Brukseli. Od 1997 do 2017 roku kierowałem Oddziałem Urologii im. Prof. Kazimierza Adamkiewicza Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Obecnie jestem tam Konsultantem ds. endoskopii (tj. chirurgii małoinwazyjnej) Jestem Wiceprezesem   Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicz-nego  oraz  członkiem Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 2004 - 2009 byłem członkiem Sądu Koleżeńskiego PTU. Od roku 1995  do 2000 pełniłem obowiązki Sekretarza Komitetu Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk, a obecnie jestem Członkiem Kapituły tej organizacji. Byłem organizatorem i Członkiem I Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w latach 1989-1993. Jestem autorem 23 opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych prac oraz 97 prac zamieszczonych w streszczeniach ze zjazdów i sympozjów w zakresie urologii i chirurgii dziecięcej.